В периода между 20 февруари и 2 март 2023 г. доброволците от Младежки клуб „Да бъдем приятели” при Фондация „П.У.Л.С.” в партньорство с Международен младежки център – Перник, БМЧК – Перник и Скаутски клуб „Кракра Пернишки” към Организация на българските скаути ще организират  на територията на града кампания на тема „Нека се бием само със снежни топки, посветена на Денят на розовата фланелка, с фокус върху превенцията на училищния и онлайн тормоз.

Денят на розовата фланелка ще обедини усилията на младежките организации по посока на повишаване на  информираността и чувствителността на младите хора по темите за тормоза в училище и кибертормоза, както и да информира и включи младите хора в разговорите за видовете насилие в училище, начините на предпазване и възможности за търсене на помощ подкрепа

В рамките на кампанията ще бъдат организирани поредица от онлайн и офлайн събития и инициативи, насочени към млади хора, а в основата й ще стои приложението на специфично разработена за целта игра – „Училищни войни”която по един интерактивен начин да насочи вниманието към темите, свързани с насилие в училище и как да го предотвратявам .

Кампанията, посветена на Деня на розовата фланелка цели да напомни, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как всички заедно – деца, млади хора, учители, родители и цялото гражданско общество можем да му се противопоставяме ВСЕКИ ДЕН, за да имаме една приятелска и добра училищна среда, изградена на базата на красиви и хармонични взаимоотношения.

Кампанията е част от Общинския годишен план за младежта 2023 г., разработен в изпълнение на Общинска стратегия за младежта (2021- 2030 г.).