За нас

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, политически. Организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности и спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност, но една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в град Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Всяка организация има собствени средства за постигане на тези цели, но същевременно с това се работи върху изграждането на канали за комуникация и координация в дейностите им, както и в сътрудничеството с местните и национални власти. През последните години се постигна изключително много в тази насока благодарение на общите усилия на неправителствения и граждански сектор в града посредством Консултативния съвет по младежка политика към Кмета на община Перник.

Партньори

Последни новини

Свободна зона в Перник

 Къде, кога и как да се забавлявате?

Младежки центрове

Културни институции

Читалища

Спортни клубове

Школи

Контакти

За допълнителна информация и запитвания:

ksmp.pernik@gmail.com

Анелия Маркова

главен експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейности”, община Перник

адрес: гр. Перник, пл. “Свети Иван Рилски” 1А

076/684 231

Александър Йорданов

младежки медиатор
0896 56 79 57