За нас

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, политически. Организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности и спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност, но една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в град Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Всяка организация има собствени средства за постигане на тези цели, но същевременно с това се работи върху изграждането на канали за комуникация и координация в дейностите им, както и в сътрудничеството с местните и национални власти. През последните години се постигна изключително много в тази насока благодарение на общите усилия на неправителствения и граждански сектор в града посредством Консултативния съвет по младежка политика към Кмета на община Перник.

Партньори

Последни новини

Младежката група на Фондация “П.У.Л.С.“  учи младежи от гр. Перник на това как да изграждат здравословни междуличностни отношения

Младежката група на Фондация “П.У.Л.С.“ учи младежи от гр. Перник на това как да изграждат здравословни междуличностни отношения

През месец юни Фондация “П.У.Л.С.“ успешно завърши 3 - месечна обучителна младежка програма, провеждана в периода април – юни 2024г.  Във вдъхновяващия процес на учене и...

read more

Свободна зона в Перник

 Къде, кога и как да се забавлявате?

Младежки центрове

Културни институции

Читалища

Спортни клубове

Школи

Контакти

За допълнителна информация и запитвания:

ksmp.pernik@gmail.com

Анелия Маркова

главен експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейности”, община Перник

адрес: гр. Перник, пл. “Свети Иван Рилски” 1А

076/684 231

Александър Йорданов

младежки медиатор
0896 56 79 57