Контакти

За допълнителна информация и запитвания:

ksmp.pernik@gmail.com

Анелия Маркова

главен експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейности”, община Перник

адрес: гр. Перник, пл. “Свети Иван Рилски” 1А

076/684 231

Александър Йорданов

младежки медиатор
0896 56 79 57