Представител на ФънХаус  (част от Консултативния съвет за младежка политика към Община Перник – бел.ред.) взе участие в проект “Мисия Доброволец II”, включващ модули за привличане, мотивиране и управление на доброволци и работа в мрежа.

Обучението се проведе от 23 до 26 януари 2014г. в местност Предел. Всички участници бяха от югозападен регион и представляваха различни неправителствени организации.

Първия ден участниците се опознаваха и представиха организациите си.

През втория ден активистите се запознаха с философията на доброволчеството и ползата от работа в мрежа. Възникна идеята на територията на югозападен регион да се реализира една мрежа от неправителствени организации, които да си сътрудничат.

Третият ден учи на управление на доброволци. Участниците изготвиха план как да предадат наученото чрез обучения на местно ниво.

Четвъртият и последен ден проследи плана за действие на целия проект. В бъдеще очакваме сътрудничество между организациите за по-добри резултати. Всички участници останаха приятно изненадани, че на територията на гр.Перник действа такава мрежа от организации – а именно Консултативен съвет за младежка политика.