Над 60 представители на ученически и младежки структури от 15 града в България ще вземат участие в XVIII Национална среща на детските и младежките съвети и парламенти, която ще се проведе между 11 и 13 април тази година в нашия град.
Инициативата се организира от Общински младежки съвет (ОМС) – Перник, с подкрепата на Община Перник.
Официалното откриване на форума ще се състои на 11 април от 13.00 ч. в Конферентната зала на ОК Дворец на културата.
В рамките на двата дни младите хора ще обсъждат темата „Културно богатство”. За обучителните и дискусионни модули специално ще се включат лектори от Националния младежки форум и от управителния съвет на НПО „Терминал България”.
Предстои да бъде избран града домакин на XIX Национална среща през 2020 г.
За участниците също така е предвидено училище по народни танци, посещение на Подземния минен музей и средновековната крепост „Кракра”.
Инициативата е насочена към повишаване активността на младите хора и подобряване капацитета на организациите им, и е част от Общинския годишен план за младежта 2019.