2018-02-20

На 27 февруари 2018 г. от 18,30 ч. в Конферентната зала на Общински младежки дом ще се проведе обучение на тема „Организиране – от идеята до събитието”, което е насочено не само към младите хора в нашия град, които имат желание за личностно развитие, но и към членовете на екипа на Общински младежки съвет, които са инициатори на събитието.
Така че, ако някога сте имали идея, която сте искали да стане реалност или пък сте имали желание да създадете събитие, но не сте се наели с тази “трудна” задача, ако сте член на НПО и създаването на всякакви инициативи ви е ежедневие, това е вашето обучение! Лектор ще бъде Александър Кръстанов, който ще ви покаже как да говорите пред хора, как да представяте и реализирате идеите си пред останалите и как да стигнете до крайната цел, а именно “събитието”.
Инициативата е част от Общинския годишен план за младежта 2018 г. и от Годишния план на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.