Общински младежки съвет отбеляза денят на земята. Младежите призоваха съгражданите си: „Не замърсявайте! Пазете природата!”. Инициативата се състоя в почистване на определени места от градския парк и поставяне на табели, които носят послание съм всеки един от нас. Всеки, който обича и цени природата!