ИНФОРМАЦИЯ  

  За планирните  дейнсти за участие  в Национална АНТИ  СПИН Кампания

„Презерватирай  се 2011” в град Перник

      Екипът и доброволците на Фондация „П.У.Л.С.” в сътрудничество с Община Перник /Консултативен съвет за младежка политика/, Български младежки Червен кръст – Перник, и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве ще реализираме различни съвместни инициативи.

      Кампанията  ще започне на 30.11.2010 година /сряда/ и ще приключи на 02.12.2010 година /петък/. В рамките на тези дни предвиждаме провеждане на обучения в училищата, информационни кампании, дискусии, игри и др.

      На  30.11.2011 – 02.12.2010 год. в 10 училища доброволци ще разкрият информационни пунктове, на които ще раздават здравно-образователни материали, презервативи, а обучените по Компонент 7 младежи ще консултират и насочват за изследване своите връстници. На тези пунктове учениците ще получават и актуална информация за предстоящите събития от кампанията.

      В 5 училища доброволци на БМЧК ще проведат информационни беседи за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции.

      В дните на кампанията доброволците, които работят по Компонент 7 Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям риск 15-24/” ще работят на терен на ключови  за младите хора места.

      На 01.12.2011 година доброволци на БМЧК ще проведат информационна кампания сред широката общественост.

      На 1 декември от 12:00 часа доброволци, които са обучени по превенция на ХИВ/СПИН ще организират игра със състезателен и обучителен характер. В нея ще могат да участват 4 отбора от 5 училища от град Перник. Участниците ще бъдат разделени на пет отбора състоящите се от 4 души. Представители на училищата ще бъдат избрани от ръководството на съответните училищата. За старт на играта е избран Двореца на културата. Отборите ще трябва да преминат през пет пункта като на всеки пункт ще  отговорят на въпроси от теми като ХИВ/СПИН, Контрацепция, Сексуално предавани инфекции, женска полова система и мъжка полова система. Правилно отговорилите на въпросите отбори ще получават презерватив и насоки как да стигнат до следващ пункт. На последният пункт след даден правилен отговор на зададен въпрос, отборите ще бъдат насочени обратно към двореца където ще бъде и финала. На всички участници ще бъдат раздадени грамоти за първо, второ, трето място, а през 2012 година всички участващи в играта ще бъдат обучени в общинска база в с. Рударци по темата.

      За  повече информация можете да се обърнете към  Юлия Андонова или  Людмил Илиев Фондация „П.У.Л.С.” на телефон 076 60 10 10