По традиция и тази година, Община Перник отправи покана към младежките организации, членове на КСМП да изберат младежки медиатор на Съвета. Единодушно всички от тях посочиха своя фаворит – Александър Йорданов – досега действащ младежки медиатор, представител на Фондация „П.У.Л.С.” и Международен младежки център.

На проведено Общо събрание на КСМП, което се състоя на 16 януари Йорданов представи пред младежите набелязаните цели за следващия му мандат до края на 2023 г. – нуждата от разширяване  на обхвата на младежките дейности извън рамките на централната градска част, използване и подобряването на младежката инфраструктура (информационни точки за младежка информация) и организиране на дейности по включване в процесите на вземане на решение младежи от уязвими групи и отдалечени части на града.