На 9.12.2010 г. се състоя среща между представители от училища на територията на Община Перник и Общински младежки съвет. На работната среща в камерната зала на ОБМД бяха поканени и представители на КСМП, които да подкрепят инициативата , а именно набиране на нови членове в състава на ОМС. На вниманието на гостите беше представена презентация за структурата и дейността на ОМС. Подробно бяха обяснени функциите на организацията и ползата от участие в нея. Целта е да бъдат привлечени ученици от всяко училище, които активно да се включат в екипа на ОМС. Благодарим за подкрепата !  

Срещата с ученици