Сдружение „Ре-Акт” организира серия безплатни обучения за кариерно развитие с цел подпомагане на българските младежи в тяхната професионална реализация и стимулиране на младежко предприемачество.

Проектът „Практически форуми за професионална реализация” е предназначен за младежи в предкариерен етап и цели те да бъдат запознати  с основните изисквания в процеса на търсене на работа. Обученията ще  бъдат водени от специалисти в сферата на кариерното консултиране и професионалната ориентация, които ще представят пред участниците основни практически съвети относно каналите за търсене на работа, изискванията за съставяне на автобиография и писане на мотивационно писмо, ключови принципи при явяване на интервю и основни трудово-правни съвети. Цикълът обучения стартира в Кюстендил на 23 април и Благоевград – 25 април, а през май ще продължи в Перник, Враца и София. Участие ще може да вземе всеки на възраст между  15 и 29 години чрез предварително попълнен формуляр за участие. Допълнителна информация относно графика и записването за обученията могат да се намерят на www.re-act.bg