НачалоРегистър → Фондация „П.У.Л.С” – Младежки клуб "Да бъдем приятели"

Регистър

Фондация „П.У.Л.С” – Младежки клуб "Да бъдем приятели"

Име на организацията:
Фондация „П.У.Л.С." - Позитивни умения на личността в социума, като активен двигател на организацията е Младежки клуб „Да бъдем приятели"

Кратко представяне:
Фондация "П.У.Л.С." е българска неправителствена организация, регистрирана на 07 юли 1999 г., която предоставя комплекс от услуги в помощ на лица и деца, засегнати от насилие и/или трафик на хора. Част от услугите са свързани с настаняване в кризисен център, кризисна интервенция, психологическо, социално и правно консултиране и др.

Младежки клуб „Да бъдем приятели" стартира своята дейност една година след основаването на Фондация "П.У.Л.С.". От този момент доброволци и професионалисти вървят ръка за ръка в борбата с насилието. Мисията, която обединява младежи от различни поколения, е възможността да помагат на своите връстници да изграждат хармонични отношения с околните, изпълнени с равнопоставеност, разбирателство и толерантност чрез участие в обучения за разпознаване на насилието и насочване на връстници към услуги, организиране на младежки събития и кампании,както и издаване на информационни материали.

 

Лица, които представляват Младежкия клуб:

Александър Йорданов и Михаела Боянова

Контактна информация, и-мейл и телефон:

076/ 60 10 10

e-mail: pulse.women@gmail.com

web: https://www.pulsfoundation.org/