НачалоРегистър → Скаутски клуб "Кракра Пернишки"

Регистър

Скаутски клуб "Кракра Пернишки"

Скаутски клуб „Кракра Пернишки" е пълноправен член на Организацията на българските скаути от 2000 г.

За времето от тогава до настоящия момент през Клуба са преминали над 100 деца и младежи от Перник и региона. Към момента има членове и от София.

СК „Кракра Пернишки" е активен участник в дейностите на Организацията на българските скаути.

Скаути от Клуба са през всички тези години са участници във всички национални скаутски лагери и организирани други мероприятия, както и в две световни Джамборета (лагери за скаути от цял свят, на които се събират около 50 000 участници) - XXI-то в Англия през 2007 г. и XXII-то в Швеция през 2011 г. Предстои им участие в XXV-то Световно скаутско джамборе в Южна Корея от 01 до 12 август 2023 г.

Участници от Клуба са участвали в два Roverway лагера лагери за скаути на възраст от 16 до 22 години) в Италия през 2006 г. и в Исландия през 2009 г.

През годините са участвали в много доброволчески инициативи, като почистване на реките и др. Включвали са се в почти всички мероприятия на национално ниво, описани в портфолиото на Организацията на българските скаути, като за официалното честване на Световния ден на скаутското движение на 22 февруари 2019 г. и по случай 20 години от възстановяване на членството в ОБС в Световната организация на скаутското движение, са били организатори!

 

За контакти:

Снежана Митина - клубен водач

Тел.: 0887 77 37 94

Е-mail: skauti_pernik@abv.bg