НачалоРегистър → Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС)

Регистър

Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС)

АКСЕЛС е неправителствена организация, учредена през 2012-та година в гр. Перник. Aсоциацията работи с младежи от градовете и приоритетно от малките населени места, като им предоставя възможности за развитие на лични и професионални качества и умения, участия в образователни проекти, международни и местни доброволчески проекти и инициативи, културни и екологични проекти, опазване на българските традиции, развитие на малките населени места и местните общности, подобряване на жизнения стандарт и защита на човешките права.
АКСЕЛС инициира, организира и участва в различни събития, обучения, семинари, фестивали и други.
АКСЕЛС разработва и изпълнява проекти по различни програми, включително ЕРАЗЪМ+ на ЕС и е акредитирана за работа с доброволци по Европейския корпус за солидарност. Работи в партньорство с местни организации, държавни и общински структури.

Лице за контакт:
Лилия Георгиева


office@aksels.bg


www.aksels.bg


www.facebook.com/aksels.bg/