НачалоРегистър → Сдружение „Дай, бабо, огънче”

Регистър

Сдружение „Дай, бабо, огънче”

Сдружение "Дай, бабо, огънче!", Перник е създадено през 2008 г. и работи в две направления: образование и култура.


Целите на Сдружението са:
1. Организиране на алтернативни младежки дейности за ангажиране на свободното време;
2. Подпомагане творческото развитие на младите хора и децата;
3. Съхраняване на културно-историческото наследство на българите;
4. Повишаване екологичната култура на младите хора и опазване на околната среда;
5. Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора;
6. Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмен и туризъм, с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейския съюз и Централна и Югоизточна Европа;
7. Работа с етническите малцинства в България с цел подпомагане;
8. Информиране, организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с образованието, изкуството и културата с участието на младите хора.

Особено място в дейността на сдружението са дейностите с кауза при които 25% от таксите се заделят за подпомагане на талантливите деца на Перник:
• Кулинарно ателие „Да замесим приказка";
• Клуб „Добри маниери";
• Творчески кутии „Безценни камъчета".

Към сдружението работи:

• ДФТА „Чудно оро";
• Школа по изкуствата „Талант", която предлага уроци по тамбура, тарамбука, тъпан и двуянка и укарина;
• Арт студио „Дъга";
• Танцова къща „Приятели чрез танца".

От 2008 г. е изграден Образователен център "Дай, бабо, огънче!", който предлага:
• Консултации по БЕЛ и Математика (1-4 клас);
• Подготовка за НВО (4 клас).
Тази есен отвори врати Център за ранно детско развитие, в който работи зала Монтесори.

Организираме:
• Младежко ученическо състезание „Аз и моята България";
• Пролетни дни „За добро".

И националните конкурси за деца и младежи до 17 год.:
• Конкурс за мартеница „Пижо и Пенда";
• Национален конкурс за детска рисунка „Народните приказки - извор на мъдрост и доброта";
• Детски фолклорен конкурс „Дай,бабо,огънче!";

• Фолклорно надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца".

За контакти:
Жана Йорданова - председател
0893 31 41 15

Таня Георгиева - организатор работа по проекти
0893 46 63 57

E-mail: dai_babo_ogan4e@mail.bg

Fecebook: https://www.facebook.com/ogancheta

Сайтът е в процес на разработка.