НачалоЗа нас → Инициативи

Инициативи

Взаимодействието между членовете на Консултативния съвет по младежка политика към кмета на община Перник се изразява в конкретни инициативи и дейности от следните области:

/1/ Качество на живот, здравеопазване и превенция
/2/ Опазване на околната среда и био-разнообразието
/3/ Култура, спорт и туризъм
/4/ Образование, обучение и просветна дейност
/5/ Информация и информационни услуги
/6/ Развитие на нестопански организации и гражданското общество в Общината
/7/ Осъществяване на международни младежки обмени

Информация за различни инициативи и проекти, реализирани от КСМП Перник може да намерите в дясната колона.