НачалоСвободна зона в Перник → Културни институции

Културни институции

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА"

Всяка година в последните събота и неделя на месец януари Перник е домакин на един от най-авторитетните и мащабни етнофестивали в Европа. През 2009 г. ФЕКГ обяви Перник за европейска столица на маскарадните традиции. Всичко за „Сурва" можете да откриете на адрес: www.surva.org

 

ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ

Подземният минен музей е уникален за Балканския полуостров и един от малкото в Европа. Разположен е в запазените галерии на „Старите рудници". Посещението на музея е възможност да се проследи развитието на въгледобива в автентична руднична атмосфера. В една от галериите се организират мултимедийни презентации, по време на които се представят най-старият и най-новият филм за Перник - „Сърцето на България", 1929г. и „Завръщането", 2009г.

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В ПЕРНИК

Създаден е през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Той има общоисторически характер със следните отдели: "Археология" - двама уредници, "Етнография" - един уредник, "Българска история ХVІ-ХVІІІ в." (Възраждане) - един уредник, "Нова и най-нова история" - един уредник, "Минно дело" - един уредник, "Връзки с обществеността" - един уредник, "Фондове" - двама уредници и двама фондопазители. Разполага с фотоателие и ателие за реставрация, в които работят двама служители. Има електротехник, строителен техник, домакин-касиер, счетоводител, чистач. Общо числеността на персонала е 18.5 бройки (в т.ч. и директор). Бюджетът варира от 50 до 70 млн. лв. в последните години (сумата е посочена в стари левове). Експозицията на Историческия музей е открита през 1973 г., обновена е през 1978 г. Посетителите са около 11 хил. души годишно. В последните години се организират временни изложби. Във фондовете се съхраняват 17 085 единици основен фонд и 37 833 единици спомагателен фонд - общо 54 918 единици. Оформени са следните колекции:

o праисторическа керамика
o градски бит в средновековието - материалите са от крепостта Кракра
o оброчни плочки на Тракийския конник - от светилището в с. Църква
o иконна сбирка
o нумизматична сбирка
o етнографски тъкани
o бусинска керамика
o английско и руско оръжие от антифашистката борба

 

МЕМОРИАЛ НА МИНЬОРСКИЯ ТРУД

Мемориалът на миньорския труд е оригинален архитектурен акцент в центъра на Перник. Вътрешното му пространствено оформление пресъздава рудничната архитектоника и атмосфера. Фигуралните композиции представят отделни моменти от труда на миньорите. Посещението на Мемориала е запознаване не само с миньорския труд, но и вълнуващо преживяване на важна част от историята на Перник.

 

СРЕДНОВЕКОВНА ПЕРНИШКА КРЕПОСТ

Крепостта е разположена в югозападната част на Перник. Тя е населена още през VІ в. пр. Хр. В началото на ХІ век владетел на крепостта и селището Перник е боляринът от прабългарски род Кракра. Пернишката крепост оказва решителна съпротива срещу византийското завоевание и устоява на две обсади. Днес крепостта е привлекателно място за жителите и гостите на Перник. ефектното осветление, 22-метровият пилон с националното знаме, катапултите и стенобойните оръдия създават неповторима атмосфера. Крепостните стени са монтирани панорамни платформи, които предлагат на посетителите неповторим поглед към целия град и красивите му околности.

 

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

Дворецът на културата в Перник е открит на 10 февруари 1957 г., като първата копка е направена на 15 юли 1953 г.. Проектант на сградата е арх. Александър Иванов Дубовик. Дворецът на културата е построен в класически стил. Фасадата създава впечатление за хармония и завършеност. Сградата е разположена върху 4250 кв. м разгърната площ и великолепно стои в обкръжаващия парк, привлича погледите със своята красота и величие. Тази сграда, наречена „дворец", дори и днес запазва своя блясък и великолепие. Дворецът на културата е естествен център на богата и разнообразна дейност, наследник и продължител на значителни културни традиции. И днес, като водещ културен институт участва активно в духовния живот на Перник. Дарованието на музиканти, художници, поети, писатели, певци, танцьори и артисти се разгръща в професионални и самодейни форми. Много характерно за институцията е редовното представяне на книги от млади пернишки таланти и от утвърдени национални автори.

 

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Общински драматичен театър е създаден през 1919 г., когато е бил наречен Работнически театър. Негов пръв директор е Иван Пенчев, който ръководи театъра до 1921 г. Театърът има много награди от районни и национални прегледи, от Съюза на артистите, отличия и награди за драматизация, за режисура и сценография. На сцената на пернишкия театър са играли почти всички известни български артисти. Особен възход бележи театърът през годините 1977-1990, когато негов директор е Георги Русев. Днес Общинският драматичен театър в Перник под ръководството на своя директор Иво Горчев отново налага името си в града, в столицата и в цялата страна. Понастоящем театърът играе всеки месец на софийска сцена. Драматичен театър „Боян Дановски" е репертоарен театър, който привлича публиката си с подбора на интересни и предизвикателни за интерпретация текстове и със създаването на силни спектакли. В своето развитие този театър е доказал, че притежава сцена със собствен облик и естетика. Чрез своите постановки той успешно се вписва в националното театрално пространство и дава своя значим принос в културния облик на региона. Театърът бунтува, осветлява, безпокои, смущава, възторгва, облагородява, провокира, нарушава статуквото. Той е жива материя, която изгаря в мига на създаването и възкръсва от пепелта. Театърът е изразител на съвременното общество. Чрез театъра разбираме това, което ни се случва, изразяваме болката, която витае из въздуха, но и чрез него усещаме радостта и съзряваме лъча надежда в хаоса и кошмара на ежедневието.