НачалоСвободна зона в Перник → Читалища

Читалища

Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища" /РЕКИЦ/ Перник подпомага на областно ниво националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализация, съхраняване на местните традиции и активно гражданско участие. Осъществява дейности за читалищата от Област Перник.

 

Подробна информация и координати за читалищата в Перник и областта, както и актуални новини и събития, може да намерите на: www.chitalishta-pk.org