НачалоНачало → За нас

За нас

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации - ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, политически. Организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности и спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност но, една обща цел - развитие на капацитета на младите хора в град Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Всяка организация има собствени средства за постигане на тези цели, но същевременно с това се работи върху изграждането на канали за комуникация и координация в дейностите им, както и в сътрудничеството с местните и национални власти. През последните години се постигна изключително много в тази насока благодарение на общите усилия на неправителствения и граждански сектор в града посредством Консултативния съвет по младежка политика към Кмета на общинаПерник.

Повече информация може да намерите в дясната колона.