Международен младежки център Перник и Община Перник бяха домакини на Националната среща на Консултативните съвети по въпросите за младежта. 
В периода 3-5.07.24г. представители на 15 общини, Министерство на младежта и спорта и Национален младежки форум споделяха добри практири и обменяха опит свързан с процеса на диалог между младите хора и общинските власти. 
Община Перник сподели примера на КСМП/ Перник на младите като една от най-успешните практики в сферата на участието на младите хора на местно ниво. 
Събитието беще водено от Алек Йорданов младежки медиатор за КСМП, а откриващи думи бяха отправени от г-н Stefan Krastev заместник кмет на Община Перник, Мартин Мариов секретар на Община Перник и председател на КСМП/ Перник на младите, Д-р Весела Марева директор дирекция Младежки политики към Министерството на младежта и спорта и г-жа Радостина Раданова директор на Международен младежки център Перник.
Благодарим, че имахме възможността да домакинстваме първият подобен форум и вярваме, че това е само началото на успешното сътрудничество между консултативните съвети за младежта.