За седма поредна година членовете на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник дават старт на вече традиционния, за нашия град, конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”.
От 23 април до 26 май 2019 г. вкл. всички ученици от основните и средните училища на територията на община Перник ще имат възможността да номинират своите вдъхновяващи учители и да засвидетелстват своята благодарност и уважение към тях.

За целта е създадена специална интернет платформа за гласуване:

https://docs.google.com/forms/d/1fh5v0xUua-U42i0Y1Pbfq_6n1–WYHgshyPNXWRTLfI/edit

Условия за участие:
1. Право да номинират преподаватели, които ги вдъхновяват, имат само ученици от основни и средни училища на територията на община Перник. Препоръчително е всеки ученик да гласува по веднъж.
2. Гласуването става на специално създадена за целта интернет платформа.
3. Всеки ученик може да номинира не повече от 3-ма учители, като посочва име и фамилия, училище и предмет, по който преподава учителят/учителите, с кратка мотивация за неговото/тяхното номиниране.
4. Платформата е отворена за гласуване на 23 април 2019 г.
5. Краен срок за гласуване – 26 май 2019 г. (вкл.).
*В конкурса могат да участват само ученици.

По традиция, и тази година в средата на месец юни учителят с най-много номинации ще получи наградата „Вдъхновяващ учител на 2019 г.”,

Конкурсът си поставя за цел да открои най-авторитетните и обичани учители, които вдъхновяват своите ученици, както и да мотивира младите хора да изразяват и отстояват лично мнениe и позиция.

Инициативата е част от Общинския годишен план за младежта 2019 и от Годишния план на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.