Учителят, който ме вдъхновява 2015Една инициатива, която се превърна в традиция.

Търсим съвременните будители на нашето общество. Ето защо питаме самите ученици в кои часове влизат с интерес, кои са интересните за тях учители. Поради тази причина е обяснимо, че в конкурса могат да участват само ученици.

Конкурсът „Учителят, който ме вдъхновява” се провежда за трета поредна година по инициатива на КСМП и с финансовата подкрепа на Община Перник.  Обхваща ученици от основните и средни училища на Община Перник.  Условия за участие:

1. Право да номинират имат само ученици от пернишките основни и средни училища.

2. Всеки ученик може да номинира Не повече от 3 преподаватели. Задължително посочва име, училище и предмет, по който преподава учителят/е.

В специално създадена интернет платформа в сайта на КСМП учениците отговарят на следните въпроси:

3.  Как според теб трябва да изглежда един вдъхновяващ учител?

3. Мотивация за номиниране на учителят/те

4. Описва една вдъхновяваща история с номинираният от него учител/и


Ако искаш да номинираш свой учител го направи на адрес http://ksmp-pernik.com/uchiteli2015 до 07 юни (29 май) 2015 и можеш да спечелиш велосипед!

Един от участниците на случаен принцип ще спечели велосипед, а учителят събрал най-много гласове ще получи награда от Консултативен съвет за младежка политика към Община Перник.