На 28 февруари 2014г. от 18 часа в конферентната зала на Общински младежки дом , в града ще се проведе първото издание на ученическото състезание „Аз и моята България?”.

То е организирано от Сдружение „ Дай,бабо,огънче” – гр Перник, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Перник чрез бюджета за младежки дейности на Консултативен съвет за младежка политика и е посветено на Националния празник 3 март.

Познанията си за природните, архитектурните и историческите забележителности на България  ще покажат учениците от IVб клас на ОУ „Св. Иван Рилски” с класен ръководител Светлана Велчева.

„Аз и моята България?” е състезание , което цели да провокира интереса на децата към културно-историческото наследство и природните забележителности на България; да обогати познанията им и да повиши националното им самочувствие и любовта към Родината.

В състезанието  ще се използват различни интерактивни методи, които точно пресъздават значими исторически и природни обекти.

Класът е разделен на два отбора, които предварително са си избрали име и девиз, изработили са свое лого.

В първите два кръга участниците ще показват съобразителност, наблюдателност, сръчност и разбира се, познания за българската история.

В третия кръг участниците  представят старите столици Плиска и Преслав чрез постери и презентации предварително подготвени от тях.

Четвъртият кръг е „България през погледа на поетите“ децата ще рецитират стихотворения за България

Последния 5 кръг е „Да пеем за България“ – двата отбора представят любима песен

Знанията на учениците ще бъдат оценявани от жури, съставено от преподаватели и представители на организаторите.

Гости на състезанието ще бъдат родителите на децата.