На 24 и 25 април 2010г. в общинска база с.Рударци ще се проведе  обучение за обучители по “Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално- рисково  поведение”, както и  “Превенция на наркомании и наркомано-рисково  поведение”.Участниците са на възраст  между 15 и 18 години –  членове на БМЧК и П.У.Л.С. Целите на обучението са   добиване на асертивно поведение и задълбочаване на знанията и специализиране в избрана от тях тема.Обучението е залегнало в Програмата за работа с младите хора в община Перник   по идея на  младежите от БМЧК и П.У.Л.С. Участниците се ангажират минимум една година  да провеждат презентации в училищата в Община  Перник. Обучението  се извършва от Александър  Кобаков и Галя Станчева –  Национални обучители по  “Превенция  на ХИВ/СПИН и сексуално- рисково  поведение”, Людмил Илиев – сътрудник на терен и консултант по проблемите на зависимостите  към фондация “П.У.Л.С.- Перник и Юлия Андонова – Национален обучител по “Превенция на наркомании и наркомано-рисково поведение”.