Уважаеми колеги,

 

В началото на 2014г. стартира новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Програмата е продължение на познатите програми от предния програмен период „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“.

Във връзка с новата Покана за кандидатстване за 2015г., сектор Младеж, Център за развитие на човешките ресурси организира информационна среща, насочена към млади хора, интересуващи се от образователна мобилност, младежки работници, както и членове на организации работещи в сферата на младежта.

Събитието има за цел да представи Програма „Еразъм+“, и по–конкретно възможностите и процедурите за кандидатстване в сектор Младеж, както и да демонстрира добри практики на стартирали проекти от първата година на програма „Еразъм+“ в България.

Информационната срещата ще се проведе на 26 януари 2015год., гр. Перник от 11:00 часа.

Център за развитие на човешките ресурси покрива само транспортните разходи на всички участници.

При желание за участие, моля регистрирайте се тук.

Мястото на събитието ще бъде уточнено при потвърждение от наша страна за направена регистрация.

 

С уважение,

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

Линк към програмата можете да свалите от тук.