За втора година Общински младежки съвет Перник организира кампанията “Предай нататък”. В рамките на един месец с начало 01.11.2012 г. от 11:30 ч. перничани ще имат възможност да разменят книги. Инициативата е обвързана с Деня на народните будители и целта е да се насърчи препрочитането на стари книги и обмена им. Ако имате книги вкъщи, които не са ви необходими повече, донесете ги в Общински младежки дом. Всяка книга може да размените за друга, оставена на същия принцип. Идеята е, че можете да се натъкнете на интересно четиво, което е непотребно за друг.
Защо книгите ви да потъват в прах? Донесете ги и си изберете други!