На 26 и 27 юни в обучителните зали на Научно-техническия съюз представителите на Младежки клуб „Да бъдем приятели” при Фондация „П.У.Л.С.” организираха обучение „Човешките права и феномена насилие”, което имаше за цел да запознае младите хора с правата на човека, според Конвенцията за правата на детето и всеобщата Декларация за правата на човека. Основен фокус бе поставен върху това как насилието пречи на пълноправното реализиране на човешките права. Младите хора се запознаха с инструментите за противодействие на проявите на насилие и получиха ценна информация към кого да се насочат при ситуации, в които правата им са нарушени.
Методиката за работа бе изготвена от професионален екип с богато познание на човешките права и прояви на насилие и следваше методите на неформалното учене. Самата методика следваше Инструмента Компасо, създаден от Съвета на Европа, като основен наръчник за преподаване и ангажиране на младежите в темите, свързани с човешките права.
Обучението бе разделено на четири модула: „Права на човека”, „Разпознаване на прояви на насилие”, „Противодействие” и „Къде да търсим подкрепа?”.
Инициативата е част от Общинския годишен план за младежта 2021 и се реализира с подкрепата на Община Перник.