Във връзка с обявената процедура за избор на нов младежки медиатор на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на Община Перник, Ви уведомявам, че бяха номинирани следните представители на младежки организации: 

за младежки медиатор:

1. Мирослава Асенова

2. Юлия Андонова

за ПР 

1. Кристиян Здравков

По този повод, ще се проведе отчетно-изборното събрание на КСМП, на 12 март (четвъртък) от 15.00 ч. в Конферентната зала на Общински младежки дом – Перник.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Представяне на кандидатурите за длъжността “Младежки медиатор” на КСМП за периода април-септември 2015 г. вкл. (мотивациите на кандидатите са в прикачените файлове);

2. Защита на мотивациите на номинираните за младежки медиатор;

3. Отчет на реализирани дейности до месец март;

4. Предстоящи събития за месец април.

5. Разни.

motivacia miroslava asenova.doc

motivacia julia andonova.doc

motivacia kristiyan zdravkov.doc