В събота и неделя 27-28.04 на територията на гр. Перник се проведе Обучението по Първа помощ. Представителният отбор на България за европейското състезание по първа помощ FACE заедно с доброволци на БМЧК превърнаха района около ОбМД и подземен минен музей в различни бедствени и кризисни ситуации като природни бедствия , битови инциденти, произшествия и др.

 

 

Със специални дегизации, гримове и умения доброволците демонстрираха адекватни реакции при различните ситуации. Имаше моменти, в който докато обучението се разиграваше пред ОбМД, хората минаваха покрай тях и учудени задаваха въпроси, дали тези инциденти не случват наистина. Събитието предшества серия от превантивни инициативи във връзка с 1 година от земетресението в град Перник. Това обучение не би било възможно без разбирането и подкрепата на ОбМД, Културно информационен център, Сдружение Обектив , БМЧК и разбира се, но не на последно място Община Перник.