В края месец  август стартира процедура за избор на нов младежки медиатор на Консултативния съвет за младежка политика. Бяха номинирани две кандидатури: Александър Йорданов – представител от Фондация „П.У.Л.С.” и Катрин Петкова – председател на Общински младежки съвет.
По време на общо събрание, състояло се на 12 октомври 2019 г. Катрин Петкова защити своята мотивация за младежки медиатор на КСМП. Поради отсъствието на втория номиниран – Александър Йорданов, неговата писмена мотивация бе прочетена пред присъстващите на събранието.
В проведеното интернет гласуване взеха участие осем младежки организации и институции, членове на КСМП, като шест от тях подкрепиха кандидатурата на Катрин Петкова, председател на Общински младежки съвет.
Тъй като според статута на КСМП решенията, касаещи Съвета се взимат с обикновено мнозинство, следва да се счита, че младежки медиатор на КСМП за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г. ще бъде Катрин Петкова от ОМС.
Катрин е човек с позитивна енергия и се надаваме, че ще работи с много хъс за идеите на младите хора в Перник. Самата тя посочи като приоритет в предстоящата й работа да подобри комуникацията между членовете на КСМП и да предаде своя опит като доброволец на други млади хора
Разбира се, това е само една малка част от дейностите на КСМП, за които младежкият медиатор ще бъде отговорен. Предстоят още дейности от Годишния план на КСМП, подготовка на Общински годишен план за младежта 2020, както и много други.
Пожелаваме й здраве и успех в работата й!