След близо две години отлагане сме повече от щастливи да обявим, че най-голямото младежко събитие в България – Национална среща “Младежка работа от А до Я” ще се състои в периода 15-19 юни в град Перник.

Организатори на инициативата са Община Перник, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ), Национален младежки форум и Европейската комисия в България.

След като предишни години бяха обсъдени темите за методите на неформалното учене (2013), ролята на младежкия работник като професия, боравеща с тези методи (2015), младежките пространства, като място за осъществяването на тази дейност (2017), тази година фокусът ще бъде насочен към по-голямата рамка – младежката работа.

Защо се спряхме на нея?
Младежката работа е доказала своята важна роля в холистичната подкрепа при развитието на младите хора. За това и тя има ключово място в редица политики и програми на европейския съюз, които биват адаптирани към локалните контексти на държавите членки. Благодарение на своята автономия, всяка страна има свободата да дефинира какво представлява спрямо нейните конкретни възможности и нужди.
България не прави изключение като пред нея все още стоят следните въпроси:
➤Какво е младежка работа? Как я дефинираме?
➤Какви са ползите и ефектите от младежката работа?
➤Какъв опит имаме и как бяхме предизвикани от Ковид-19?

Отговорите ще бъдат намерени по време на Национална среща “Младежка работа от А до Я”. През годините събитието доби популярност и като “Дебатът”, обособявайки се като механизъм за гражданско участие, който събира и консолидира мнението на младите хора, експерти и вземащите решения по теми, които пряко касаят самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.
В резултат на дискутирането на темата за младежката работа, следва:
– Изработване на консенсусен политически документ, отразяващ разбирането и визията за Младежка работа, който в последствие да се популяризира сред европейски институции, местните и национални власти, експерти от образователната система, младежки работници и представители на младежки организации, младежки домове, центрове и пространства.
– Изготвяне на основна рамка за развитие и утвърждаване на младежката работа в страната, която би могла да подпомогне разработването на стандарти за качество на младежката работа и услугите за младежи. Също така и да допринесе при разписването на Националната стратегия за младежта, регионалните и местни такива, както и за самото провеждането на младежките политики и младежката работа като цяло.
На Националната среща ще се проведат също така традиционните Младежко студио с експерти, както и Национално Младежко изложение.
За кого е Националната среща:
– активни млади хора (16-30 г.);
– представители на младежки организации;
– младежки работници;
– представители на институции, отговорни за младежките политики и/или младите хора;
– експерти в младежката работа и младежките политики.
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите отваря покана до експерти от министерства ангажирани по темата – както за партньорства, така и като гост-лектори.
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм + на Европейския съюз.