2017-11-03

Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младите хора в Европа – какво следва?”, която ще се проведе от 30 ноември до 2 декември 2017 г. в гр. Варна – Европейска младежка столица 2017 (Varna2017)

Обща информация:
Националната младежка конференция за Структурен диалог се провежда ежегодно и отново ще събере над 50 активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на институциите, отговорни за взимане на решения в сферата на младежките политики в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 6-я цикъл от Структурния диалог и бъдещата Европейска младежка стратегия. Тази година събитието е още по-специално, тъй като се провежда непосредствено преди Председателството на България на Съвета на ЕС.
Конференцията ще даде възможност на участниците да се запознаят с европейски, национален и местен контекст на младежките политики, както и с възможностите пред младежкия сектор и младежките организации в рамките на предстоящoто българско председателство. Участниците ще станат част и от консултациите за бъдещето на Европа и ролята на младите хора в идентифицирането на важните за младежите теми и приоритети. Резултатите от консултациите ще станат част от националния доклад на България в процеса на Структурен диалог и ще бъдат представени на европейско ниво.

Условия за участие:
Участници в конференцията могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
– председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);
– представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;
– младежки работници;
– младежки лидери и активисти.

Кандидатстване
Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване не по-късно от 23:59 часа на 5 ноември 2017 г. https://goo.gl/forms/KOcve7oczUVQN0jn1

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 07 ноември 2017 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.
Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансирано по програма „Еразъм +” на Европейската комисия.

Още информация, може да откриете и на facebook страницата на събитието тук