Общинският младежки съвет организира инициатива под мотото „Да върнем комуникацията“. Във века на технологичния прогрес все повече сме свикнали да общуваме, чрез виртуални чатове и социални мрежи. Младите хора от нашето поколение дори нямат навици да общуват, когато се видят. Със сигурност гледката на група младежи, които са седнали в кафе и всеки е извадил своя телефон и си пише с някой, не е чужда за никого, споделят младежите от ОМС Перник.

В инициативата са се включили около 100 млади хора, които са били готови да се разделят с телефоните си и в рамките само на 1 минута да общуват с непознат. Идеята на събитието е да се привлече вниманието около проблема, че хората все по-малко си общуват. Инициативата е част от Общинския годишен план за младежта на Консултативния съвет за младежка политика към кмета на община Перник.