“Какво ще оставим след нас?”

За да участвате в конкурса изпратете:
Творба в проза по зададената тема до две компютърни страници във формат doc.(A4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език, придружени с данни за : трите имена, телефон за връзка и имейл, възраст, клас и училище, написани като текст в подадения имейл до omc.pernik@abv.bg ;
Телефон за контакт 0896606845.

Наградите са:
1-во място — ваучер за пазаруване в книжарница на стойност 80 лв.
2-ро място – ваучер за пазаруване в книжарница на стойност 50 лв.
3-то място – ваучер за пазаруване в книжарница на стойност 30 лв.

 

Конкурсът се организира от Общински младежки съвет – гр. Перник с финансиране от Община Перник, чрез бюджета на Консултативен съвет за младежка политика.