Националната младежка среща е едно от най-големите младежки събития в България. Всяка година то събира на едно място над 100 участника – млади хора, представители на младежки организации, експерти и политически отговорни лица. Всеки път се обсъждат различни теми и се извеждат предложения и препоръки към институциите и различните заинтересовани страни. Срещата е пример за младежко гражданско участие и се случва в партньорство с местните и национални власти. Тази година темата на срещата бе „Младежка работа от А до Я” и тя трябваше да се проведе в периода 22-26 септември в гр. Перник.
Във връзка с въведените противоепидемични мерки се наложи събитието да бъде отложено за април 2022 г. Организаторите обаче взеха решение да проведат серия от инициативи до провеждането на събитието. Те целят да популяризират темата за Младежка работа и да дадат повече яснота какво всъщност е това и какви са различните й аспекти.
Първото онлайн събитие – Защо „Младежка работа” започна в 10:30 часа на 22 септември в обособеното в сградата на община Перник студио.
Част от темите и панелистите, които присъстваха бяха следните:
•Дневният ред на Европейската младежка работа. Процесът от Бон. – Лилия Еленкова, EYCA Board member;
•Младежките центрове в България – Мария Теодорова, дирекция Външни европейски програми към МОН;
•Младежки дейности и политики в община Перник – Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник и с ресор „Младежки дейности”.
Също така бяха проведени интервюта с част от организаторите, които разказаха повече за Националната младежка среща, защо са избрали именно темата за Младежката работа и какви са планираните инициативи до Април 2022 г.
Събитието се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с Национален младежки форум, Община Перник и представителството на Европейската комисия в България.

Линк към събитието:
https://www.facebook.com/YSPDB/videos/675965653381282