Добре дошли в страницата на Консултативен съвет по младежка политика към Община Перник.

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.