2022-06-23

Подготовка по Първа долекарска помощ на отбора – участник от Vlll ОУ “Кракра Пернишки” в ХVIII Национално ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – гр. Велико Търново 2022 г., което ще се проведе от 27 до 29 юни 2022г.