Национална младежка среща „Младежки работник“ - Варна 2015

Време е младите да вземат думата!

Под това мото бе проведена Седмата Национална младежка среща „Младежки работник“ в края на изминалата седмица в гр. Варна

В края на изминалата седмица, от 24 до 28 юни 2015 г., в град Варна, се проведи Седмата Национална младежка среща “Младежки работник”, в която взеха участие над 150 активни млади хора, работещи с младежи от цялата страна.

Основната цел на форума бе да се изготви политически документ в подкрепа на развитието на младежката работа в България и на младежките работници, като се набележат и конкретни препоръки към съответните институции.  

Участниците преминаха през няколко презентационни и тренировъчни модула, чрез методите на неформалното образование. В тях те дискутираха шест основни теми: какво е младежки работник, как той се разпознава сред обществото, роля на неправителствените организации при сертифицирането и професионалното развитие, роля на младежкия работник, критериите за младежки работник, качество, стандарти и използваните инструменти.

В Младежкото студио младите хора споделиха своето мнение по теми, които ги интересуват и задаваха въпроси към младежки лидери и представители на държавни институции. Сред тях бе Александър Иванов – председател на Национален младежки форум /НМФ/, Йохана Нойман – председател на Европейски младежки форум /със седалище в Брюксел/, Лилия Еленкова- Координатор звено проектна дейност към НМФ и образователен експерт, Мариус Улозас – Европейски център за знания и младежка политика /Литва/ и Димо Господинов – юрист от Гражданска платформа за дебат и общо действие MoveBG. Организацията осигури и онлайн излъчване на живо, за да може дебата да достигне чрез интернет до повече млади хора. Представители на институциите бяха Иван Модев – главен директор на  дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ при Министерски съвет и Калин Каменов – заместник-министър на младежта и спорта.

В последният ден от срещата се проведе и 11-тото Национално изложение на организациите в Морската градина, организирано с подкрепата на  Община Варна. Целта му бе да представи младежките организации в България в една от основните им роли – развитието на младежкия работник и младежката работа. Специален гост на изложените беше Министърът на младежка и спорта, Красен Кралев.

На форума Перник бе представен от членове на Консултативния съвет за младежка политика Александър Кръстанов /сдружение „Полет/, Емануела Асенова и Лилия Кацарова /Общински младежки съвет/.