25 младежи от Перник ще се включат в първата Академия за лидери “Перник на младите 2012” в общинската база в с.Рударци. В тази бройка са включени както доброволци от различни организации в Перник, така и изявени ученици, които не са се сблъсквали с подобно обучение до сега. Обучението е разделено на два етапа, като 26-28 октомври е първия модул, а след селекция през периода 22-25 ноември участниците ще надграждат своите знания.

Община Перник, чрез бюджета за младежки дейности на Консултативния съвет за младежка политика, финансира Академията, а обучителният екип, подготвил програмата за тренинга, е от Сдружение “Мечти и Отбори”, които имат богат опит в младежките обучения.
Как се работи в екип, поемане на инициатива и отговорност, умение да се изразяваш пред публика и да защитаваш своята теза, как се организира събитие – това са само част от планираните цели, които Академия за лидери “Перник на младите 2012” ще опита да изпълни. Методите за това са изцяло интерактивни – под формата на групови задачи, игри, енерджайзери и индивидуални задания, споделят организаторите на събитието от КСМП. Преминалите Академията ще получат и сертификат от организаторите.