Областната структура на Български младежки червен кръст спечели финансирането по проект “Младежки авариен екип в действие при бедствия, аварии и кризи”.

Младите хора от организацията обещават, че в следващите месеци в Перник ще има интересни лекции, демонстрации и учения, в които участие ще вземат МВР – Перник, ПБЗН, Бърза помощ, Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и кризи и много млади хора, сред които можете да бъдете и вие. едствия, аварии и кризи и много млади хора, сред които можете да бъдете и вие.