През месец юни Фондация “П.У.Л.С.“ успешно завърши 3 – месечна обучителна младежка програма, провеждана в периода април – юни 2024г.  Във вдъхновяващия процес на учене и личностно развитие активно участие взеха 9 младежи на възраст между 14 – 18 години и двама доброволци, участвали в предходни групи и включили се като обучители на връстници.

Обучителната младежката група е едно вдъхновяващо преживяване за младежите, базирана на ценности, личностни взаимоотношения, равноправие и избор, по време на което младите хора се впуснаха в света на знанията, уменията и игрите, преживяванията и мечтите.

Основните цели които си поставяме с младежката програма е развиването на специфични компетентности в младите хора за превенция на рисково поведение, в това число превенция на злоупотреба на психоактивни вещества (ПАВ), умения за разпознаване и реагиране в ситуация на насилие, като и превенция на рисково сексуално поведение.

Младежка група се проведе във формат на обучителни срещи веднъж седмично, всяка събота в продължение на 7 седмици по време на които младежите успяха да научат повече за себе си и за другите, за здравословните връзки с родители, приятели, съученици, за това как да предпазват себе си и близките си от различни видове насилие, как да разбират поведението и емоциите си, както и  как да се грижат за себе си и околните и още редица теми, които да спомогнат за личностното развитие, развиване на междуличностни връзки и добро здраве.

Важен момент по отношение на приемствеността и продължаването на добрата практика за работа с младежи беше включването на доброволци, преминали вече през процеса на  предходните групи, които имаха възможност да придобият опит в процеса на менторска програма за фасилитиране на групов процес и използване на методите на неформалното образование в ролята им на обучители.

На финалната група се проведе и среща с представители на организациите, част от Консултативния съвет за младежка политика и  участващи като партньори в проекта – Български младежки червен кръст –  Перник, Общински младежки съвет –  Перник, както и представител на Международен младежки център –  Перник, които представиха дейността им и споделиха за предстоящите инициативи, в които младежите биха  могли да се включат.

Обучителната група за младежи се реализира в партньорство с Международен младежки център – Перник, които осигурява пространство за провеждането на обученията.

Вярваме, че чрез добрите практики, изградени в рамките на предходните Младежки групи, тя ще продължи да бъде място за развитие на умения и платформа, осигуряваща стабилността и просперитета на младежката общност в град Перник.

Проектът за Младежка група е част от общинския годишен план за младежта 2024 г., с фокус върху подобряване на психично-здравното и емоционално състояние на младите и на тяхното субективно благополучие.