2018-02-13

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве и благополучие. С тази типично българска традиция ще дадем своя принос в общата европейска култура.

Десети конкурс за мартеници „ Пижо и Пенда”
за изработка на най-голяма, най-дълга, най-оригинална мартеница, пано и обемна кукла

Организиран от НЧ “П.К.Яворов”1926 с Мещица и Сдружение “Дай,бабо,огънче” гр. Перник

Съфинансиран от Община Перник, чрез бюджета за младежки дейности на КСМП

В конкурса може да се участва със следните творби:
мартеници
пано
обемни кукли

Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за наградите.

За допълнителна информация и точните правила за участие посетете facebook страницата на събитието или се свържете на телефон: 0893314115 – Йорданова, 0893466357 – Георгиева

Не се сърдете, че изпратеното от Вас няма да върнем обратно. То ще бъде съхранено за да участва в ретроспективна изложба през следващите години.