На 30.05.2021г. членове на Младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.” взеха участие в младежки обмен с представители на Национален център за безопасен интернет, който се състоя в гр. София. Втората среща се проведе на 20 юни, като този път домакини бяха пернишките младежи.
Обменът е част от общинския годишен план за младежта 2021, изработен в изпълнение на Закона за младежта, в съответствие с целите на досега действащите Национална стратегия за младежта (2012-2020 г.) и Национална програма за младежта (2016-2020 г.). 
Обменната програма включваше различни игри за опознаване, както и групови задачи, по времето на които младежите имаха възможност да обменят идеи, да представят различните аспекти от работата си, както и домакините да споделят малко повече за интересните събития и кампании, които организират.
Участието в младежкия обмен бе чудесна възможност за младежите да споделят своите възгледи, цели и идеи. Младежите изследваха приликите, разликите и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени младите хора в България.
Очакваните резултати от двата обмена е да бъде развито регионалното партньорство между двете организации, като младежите изграждат връзки помежду си и обменят умения, знания, опит и добри практики в сферата на младежките политики, развитието, доброволчество, както и да бъдат положени основите на бъдещи съвместни проекти и дейности между младежите от двете партниращи си организации.