Младите хора, членове на Консултативния съвет за младежка политика поставиха началото на вече традиционния конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”. Конкурс, в който учениците отличават своите любими преподаватели и засвидетелстват своята благодарност и уважение към тях.

За шеста поредна година в продължение на повече от месец ученици от основните и средните училища на територията на община Перник ще имат възможността да номинират своите вдъхновяващи учители, чрез специално създадената за тази цел интернет платформа

 

https://docs.google.com/forms/d/1MHnzDGqZqo4JissBJk6MNDB90x4WgQZa-FQwl3JptB4/viewform?edit_requested=true

 

Условия за участие:

1. Право да номинират учителите, които ги вдъхновяват, имат само ученици от основните и средни училища на територията на община Перник.

2. Всеки ученик може да номинира не повече от 3-ма преподаватели. Задължително посочва име, училище и предмет, по който преподава учителят/учителите.

3. Посочва трите си имена, училището, в което учи, телефон и имейл за връзка.

4. Краен срок за гласуване – 27 май 2018 г.

 

По традиция в средата на месец юни учителят с най-много номинации ще получи приза „Вдъхновяващ учител на 2018 г.”, а един от всички гласували ученици, изтеглен на лотариен принцип, ще получи таблет, осигурен от Община Перник.

 

Конкурсът „Учителят, който ме вдъхновява” става все по-популярен и с всяка изминала година гласувалите ученици стават все повече, което значи, че те искат да бъдат питани и тяхното мнение да бъде чуто!

 

Инициативата е част от Общинския годишен план за младежта 2018 и от Годишния план на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.

           

*Повече информация за конкурса „Учителят, който ме вдъхновява 2018″, както и платформата за гласуване можете да намерите на сайта на КСМП: www.ksmppernik.com, както и на фейсбук страниците Консултативен съвет за младежка политика и Перник на младите.