За четвърта поредна година по инициатива на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник стартира традиционният конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”.

            Каним всички ученици от основните и средните училища на община Перник да номинират своите любими учители (и мотивират своите номинации), чрез специално създадената за това интернет платформа:

https://docs.google.com/forms/d/1yc3IGSFLOPdCFzLwLKRqtgdStKZRNRijj1Heqq5T3o/viewform

            Конкурсът „Учителят, който ме вдъхновява” си поставя за цел да открои различните учители, търсещи алтернативни методи за преподаване, търсещи баланса между традиционните и новите методи на преподаване, намиращи златната среда на запазване на интереса на своите ученици.

            Една от целите на конкурса е позитивиране образа на учителя и неговата значима роля във възпитанието и формирането на младите хора като личности. Провеждането на този конкурс дава възможност гласът на учениците да бъде чут – кои часове посещават с интерес, кои са учителите, които ги вдъхновяват да търсят нови знания.

            С всяка изминала година, конкурсът придобива все по-голяма популярност. През 2013 г. бяха номинирани около 40 учители, през 2014 г. номинации получиха 85 учители, а през 2015 г. бяха получени над 100 писма и номинирани 84 учители.

По традиция и тази година, учителят с най-много номинации ще получи наградата „Вдъхновяващ учител на 2016 г.”, а на лотариен принцип в деня на награждаването един от гласувалите ученици ще получи предметна награда (таблет)

Търсим съвременните будители на нашето общество. Ето защо питаме самите ученици в кои часове влизат с интерес, кои са интересните за тях учители.

            Условия за участие:

            1. Право да номинират имат само ученици от пернишките основни и средни училища.

            2. Всеки ученик може да номинира не повече от 3 преподаватели. Задължително посочва име, училище и предмет, по който преподава учителят/е.

            3. В специално създадена интернет платформа в сайта на КСМП учениците отговарят на следните въпроси:

            – Как според теб трябва да изглежда един вдъхновяващ учител?

            – Мотивация за номиниране на учителят/те.

            4. Краен срок за подаване на номинации – 24 май 2016 г.

* В конкурса могат да участват само ученици.

            Инициативата се осъществява със съдействието на Община Перник и е част от Общинския годишен план за младежта 2016, разработен от Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.