От 12 до 18 април т.г. в Перник ще се осъществи международен проект, иницииран от „Янг Лайф“ с участието на 250 младежи на възраст 14-18 години от Западна Европа (Белгия, Германия, Великобритания и Швейцария), които ще строят детски площадки в 6 училища на територията на града. Проектът се реализира със съдействието и одобрението на кмета на Перник г-жа Росица Янакиева и Отдела за младежко развитие към общината.

В проекта са включени: 6-о училище „Св. св. Кирил и Методий“, 11-о „Елин Пелин“ в кв. „Изток”, 12-о „Васил Левски“, 13-о „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Мошино”, 5-о „Петко Славейков“ в кв. „Пашов” и „Св. Константин Философ“ в кв. „Тева”. Дейностите, които ще бъдат осъществени в училищата, са изграждане на детски площадки и пейки, боядисване, рисуване по стени, поправка на стари пейки и боядисване на старите детски площадки, уроци по английски език.

Цел на организацията е чрез хуманитарните проекти децата от Западна Европа да помогнат на по-бедни държави от Източна Европа и да се научат на отговорност, съпричастие и труд. Финансирането на проектите е от частни спонсорства, в т.ч. средства, отделени от родителите на децата – участници в мероприятията.

През 2006 г. „Янг Лайф” стартира и на българска територия със съдействието на „Уелкъм то България” ЕООД (фирма – организатор на събития и услуги за чужденци) 5 дома за деца, лишени от родителска грижа, като място за провеждане на хуманитарен проект с 280 младежи и ръководители от международни училища в градове от Западна Европа (Лондон, Мюнхен, Брюксел, Базел, Мадрид и др.). В рамките на една работна седмица те успяват да изградят детски площадки, пейки, пикник маси, както и да боядисат и изрисуват стени в домовете в Кюстендил, Дрен, Трън, Перник и Дупница. Това мероприятие дава старт на организацията на Балканите и допринася за по-нататъшното й развитие и разширяване. През 2007 г. с позволението на Община Перник „Янг Лайф” изгражда 6 детски площадки в подбрани детски градини в града. В този проект участват около 250 младежи и ръководители.

През следващите години „Янг Лайф” провежда хуманитарни проекти в Македония, Гърция и България. Благодарение на изградените контакти през годините с доброволци на организацията от Перник и Трън „Янг Лайф” организира поредния международен проект на територията на Перник.

„Надяваме се, че всички мероприятия, които провеждаме в България, ще допринесат за благополучието на младите хора в страната. Една от целите е да помогнем на младите хора да взимат правилни решения в живота си, да избират да бъдат по-добри и да развият своя потенциал”.