Рожден ден на Младежки клуб „П.У.М.А.С.'

 

 

На 01.04.2015 г. Младежки клуб „П.У.М.А.С.’ към Фондация „П.У.Л.С.“ отбелязва пет години от стартирането на работата си по Компонент 7.  Празникът ще се посрещне на тази дата в административната сграда на организацията.

На събитието са поканени колеги, които също реализират  дейности по Компонент 7 от други градове в страната, настоящи и минали през Младежките клубове „.П.У.М.А.С.“ и „Да бъдем приятели“ към Фондация „П.У.Л.С.“  доброволци, колеги от Y-PEER България, представители от  институции от областта и медии.

Целта на програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”- Компонент 7 е поддържане ниско ниво на разпространение на ХИВ вируса сред млади хора, определени като рискови с възрастова граница 15- 24 г.

Дейностите се извършват от екип от обучени доброволци на организацията.
Чрез метода работа на терен, работейки по подхода връстници обучават връстници, младежите от клуб „П.У.М.А.С.” достигат до уязвими групи млади хора, които имат рискови сексуални практики. Доброволците разпространяват здравно- образователни материали и раздават презервативи. Правят демонстрации по поставяне на презервативи и развенчават митове, които битуват у младите хора относно воденето на сексуален живот и ползването на презервативи. Те също така организират и провеждат кампании на територията на гр. Перник и региона. Младежите работят изключително добре на местно и национално ниво с партньори и институции.

През 2014 г. по програмата са достигнати 1164 хора по време на работа на терен и 729 по време на кампании. Раздадени са 4577 презервативи и 2112 здравно-образователи материали.