Всеки един доброволец от БМЧК, който има желание да да взима активно и пълноценно участие в бъдещи кампании и събития е длъжен да премине това обучение, което ще го запознае много основно със самата организация, нейната структура и дейност.