На 07 януари 2021 г. стартира процедура за избор на младежки медиатор. Бяха номинирани две кандидатури: Катрин Петкова – последно действащ медиатор и представител от Общински младежки съвет и Александър Йорданов – представител от Фондация „П.У.Л.С.”.
В периода 18-22 януари 2021 г. вкл. младежките организации и институции, членове на КСМП, имаха възможността да се запознаят с писмените мотивации на двамата номинирани и да подкрепят един от тях.
В проведеното интернет гласуване взеха участие девет младежки организации и институции, членове на КСМП.
Пет от гласувалите подкрепиха кандидатурата на Катрин Петкова, три – тази на Александър Йорданов. Една организация се въздържа от гласуване.
Според действащия статут на КСМП следва да се счита, че за младежки медиатор на КСМП за периода 01.02.-31.12.2021 г. е избрана Катрин Петкова.