На пресконференция беше отчетена дейността на Консултативния съвет за младежка политика към Община Перник. В нея участваха заместник-кметът на Перник  Иван Джегалски, директорът на дирекцията за хуманитарни дейности  Нелета Вълова , експертът по младежки дейности Станка Крумова, младежкият медиатор Александър Кръстанов  и представители на Консултативния съвет за младежка политика.  

В началото на отчетния период младежките дейности се съвместяваха със спорта и нямаше специалист в общинска администрация, който да работи специално в осъществяването на политики, насочени към младежта.

През август 2008г. беше  учреден Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на Община Перник. Неговото учредяване стана възможно благодарение усилената работа на Дирекция ”Хуманитарни дейности” и три от младежките неправителствени организации, а именно сдружение „Младеж”, сдружение”Обектив” и Общинския младежки съвет.

 В последствие бяха разработени Стратегия за развитие на младите хора в Община Перник за периода 2009-2011г. и Програма за работа с младите хора. Двата документа бяха приети с решение №338/23.04.2009г. на Общински съвет Перник. 

В общинска администрация беше определен специалист,  който да работи в сферата за по-добра координация на дейностите, свързани с младежкото развитие и осъществяване връзката между общинската администрация и младежките дейности.

 От около година като младежки медиатор на КСМП е избран и председателят на младежкото сдружение “Полет” Александър Кръстанов.

С Решение №703/17.02.2011г. на Общински съвет Перник е приет и Годишен план за дейността на Консултативен съвет за младежка политика за 2011г., който е обезпечен с финанси.

До месец юли младежите от град Перник осъществиха част от залегналите в план – програмата изяви:

  • кампания за превенция на ХИВ/СПИН под националното мото “Презерватирай се” – 14 февруари организирана от фондация П.У.Л.С.
  • обучение на обучители по “Превенции на ХИВ/СПИН и сексуално- рисково поведение.
  • организиране на поход с почистване на пътя и нерегламентираните сметища до местността “Войниковец” и изработване табели за опазване на околната среда.
  • домакинство на Община Перник на 11-тата пролетна сесия на детските и младежки парламенти с участието на 120 младежи от 25 общини
  • възстановяване на редица спортни площадки за фитнес на открито и провеждане на демонстрации от младежи.
  • водна “битка” в Централен градски парк

От гласуваните 20 000лв.за изпълнение на дейностите до сега са усвоени 6 940лв.

Предстоят за изпълнение още редица дейности както и приемане на нова Стратегия за младежката политика в Община Перник 

Най-голямата, която младежите подготвят ще бъде на 12 август – Международен ден на младежта.

За останалите проведени мероприятия и осъществени дейности можете да прочетете тук http://pernik.bg/otchet-ml.htm